Your Horse on a safe trip

Försäkringar

Vi har en försäkring som täcker 20 miljoner i grunden, det vill säga – vår transport är helförsäkrad inom ramen för transport.

Om du anser att din häst eller transport är värd mer ber vi dig att kontakta oss så vi kan lösa detta gemensamt med vårat eller ditt försäkringsbolag.

Här vill vi också poängtera vikten av att du som kund har förstått vad som gäller. De flesta transportbolag använder sig av varuförsäkring (godsförsäkring). Detta innebär att du som kund får betalt 150kr/kg för ditt gods. (dvs. din häst i kg multiplicerat med 150kr) detta är vad du får om din transportör endast erbjuder gods eller varuförsäkring utan tillägg.

TIPS!!

Var noga med att undersöka vilket försäkringsskydd du har som kund.

Vi vill också poängtera att du som kund har ett beställaransvar, dvs kontrollera att det finns rätt tillstånd.