Your Horse on a safe trip

Tillstånd

Våra tillstånd du kan behöva för transport inom Europa.

Vi vill också poängtera att du som kund har ett beställaransvar.

Vad är nu detta?
JO, kort förklarat är det så att du som beställare är skyldig att se till att den du anlitar för transporten har sina tillstånd i ordning.

Vad betyder det?
JO, företaget du anlitar (om transporten tar mer än 8 timmar), skall ha följande i ordning;

TIPS!!!

Vi vill också poängtera att du som kund har ett beställaransvar.

Var noga med att undersöka vilket försäkringsskydd du har som kund.

Nedan finner du våra tillstånd så du kan skriva ut eller skicka vidare.

Kompetensbevis

Chauffören eller minst 1 person som åker med skall ha utbildning med kompetensbevis för transport över 8 timmar.

Kompetensbevis Anna

Kompetensbevis Torbjörn

Tillstånd

Tillstånd för internationell godstransport på väg i yrkesmässig trafik.

Tillstånd för transportörer.

Intyg

Intyg om godkännande av vägtransportmedel för långa transporter.

FYR924

ZLH243